Jiří Šalamoun (1935–2022) patří bezpochyby mezi klíčové osobnosti českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Narodil se roku 1935 v Praze, kde studoval na AVU obor volné grafiky. V 50. letech rovněž vystudoval ilustraci a typografii na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku. Ilustroval velké množství knih, vytvářel plakáty pro film i divadlo, podílel se na tvorbě animovaných filmů. Od 70. let se začal intenzivněji věnovat litografii a tvorbě autorských knih. Po sametové revoluci vyučoval na pražské UMPRUM. Jeho tvůrčí historie je všestranně bohatá a ověnčená řadou významných domácích i zahraničních cen. Dílo Jiřího Šalamouna dodnes fascinuje nejen řemeslnou poctivostí, ale i živým uměleckým vyjádřením, výtvarnou zkratkou, humorem a nadsázkou.